FAQ

Kan iedereen leren reanimeren?


Iedereen van veertien jaar en ouder die een normale conditie heeft, kan een reanimatiecursus volgen. Reanimeren is zowel lichamelijk als geestelijk erg intensief. Wij vinden het daarom belangrijk dat je een gedegen opleiding hebt gevolgd. Je kunt je aanmelden als je aan de volgende eisen voldoet:


Ik wil mij aanmelden bij HartslagNu, maar heb geen diplomanummer.
Vul in dat geval bij het desbetreffende vak in door wie het diploma is uitgegeven, bijvoorbeeld: “diploma Nederlandse Hartstichting”.

Mijn instructeur is wel erkend, maar heeft geen registratienummer van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
In dit geval ontvangen wij graag een kopie van zijn of haar instructeurscertificaat. Hierop staat altijd de naam van de instructeur, de gevolgde instructeurscursus en de geldigheidsdatum. Aan de hand van deze gegevens kunnen wij vaststellen of de instructeur bevoegd is. Bij voorkeur ontvangen wij de (ingescande) kopie via de e-mail.

Ik ben een groot deel van de dag op een andere locatie aan het werk, word ik daar ook gealarmeerd als er een reanimatiesituatie in de buurt is?
Je kunt bij jouw aanmelding bij HartslagNu meerdere adressen opgeven. Tevens kun je gebruik maken van de APP, die werkt op basis van locatievoorziening (GPS). Realiseert dat je jouw werkzaamheden op elk moment moet kunnen onderbreken. Maak hierover duidelijke afspraken met je werkgever.

Word ik bij iedere reanimatiesituatie bij mij in de buurt gealarmeerd?
Nee, ten eerste schat de meldkamer-centralist in of er tijdswinst kan worden behaald door het inzetten van vrijwilligers. Ten tweede zijn er een aantal reanimatiesituaties waarbij er voor gekozen is om geen vrijwilligers in te zetten. Dit betreft bijvoorbeeld traumatische reanimaties, reanimaties na een poging tot zelfdoding of minderjarige slachtoffers.

Tevens kan het zijn dat het maximale aantal van 30 burgerhulpverleners is opgeroepen.

Vragen over de HartslagNu App

Beknopte handleiding HartslagNu App
Je wordt alleen gealarmeerd als je (1) daadwerkelijk in de buurt van het slachtoffer bent en (2) je binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunt zijn. (3) De App houdt rekening met de lokale infrastructuur en toont de snelste route naar de AED en/of het slachtoffer.